Alles over de inboedelverzekering

Door het afsluiten van een inboedelverzekering verzeker jij je spullen in huis goed tegen zaken als diefstal, brand, storm en inbraak. Binnen de inboedelverzekering gelden er behoorlijke verschillen tussen de verschillende verzekeraars. Horen bijvoorbeeld de spullen in je tuin ook bij de verzekering en hoe zit dat met de fietsen en de scooter in de schuur?

Verzekering tegen schade die je aan je inboedel op kunt lopen

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel op kan lopen. Het betreft dus een schadeverzekering die valt onder de brandverzekering, Het is goed te weten wat de inboedel is voor we in kunnen gaan op de verzekering. Onder inboedel worden alle roerende zaken gerekend die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Ook kleine huisdieren, bromfietsen, fietsen, aanhangwagens, de tuinaanleg, vaartuigen en accessoires voor motorrijtuigen worden hiertoe gerekend. Bij de inboedel behoren wat betreft de verzekering niet gelden en papieren die geld waard zijn, zaken die bestemd zijn voor handelsdoeleinden en evenmin motorrijtuigen, behalve dan de bromfietsen.

Ook zaken die aan de buitenkant van de woning bevestigd zijn

Bij de verzekering horen ook zaken aan de buitenkant van de woning bevestigd zijn, datzelfde geldt voor spullen onder afdaken, op het balkon en in de tuin. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. Bij de inboedelverzekering wordt de nieuwwaarde verzekerd. Alleen voor spullen waarvan de waarde boven de veertig procent van de nieuwwaarde ligt, wordt ook daadwerkelijk de nieuwwaarde uitgekeerd. Zeker elektronische apparaten zijn al snel minder waard dan 40 procent van de nieuwwaarde. Spullen met zeldzaamheidswaarde worden tegen de waarde verzekerd en voor bromfietsen, aanhangwagens en vaartuigen wordt de dagwaarde uitgekeerd.

De polisvoorwaarden bieden uitsluitsel bij deze complexe verzekering

De inboedelverzekering is een soms best complexe verzekering, zeker als het gaat om zaken die al dan niet bij de verzekering horen. Toch kan een lijst worden samengesteld welke schade dan gedekt wordt. Al bieden alleen de polisvoorwaarden uitsluitsel over welke oorzaken wel en niet onder de inboedelverzekering vallen. Brand en de gevolgen van brand of hitte blikseminslag, neerslag of storm, water en stoom. Olie uit de vaste verwarmingsinstallatie, inbraak, beroving. Vandalisme en het vallen van bomen en afbreken van takken. Onder de inboedelverzekering vallen vaak ook het omvallen van heistellingen en kranen, schade vanwege niet functionerende diepvriezers en koelkasten. Evenals beschadigde ramen en ruiten, scherven van ruiten en ramen en vaste wandspiegels.

Schade door storm, diefstal, brand, lekkage, neerslag en vandalisme

Als je een inboedelverzekering afsluit zijn ook nu de polisvoorwaarden belangrijk dus. Misschien wel meer dan voor alle andere verzekeringen geldt. Vaak hebben verzekeraars de inboedelverzekering onderverdeeld in subverzekeringen. In de basis inboedelverzekering geldt dan dat de inboedel verzekerd is tegen schade door storm, diefstal, brand, lekkage, neerslag en vandalisme. De verzekeraar keert dan de waarde van de spullen uit en kiest een eigen risico. Je kunt daarnaast kiezen voor een inboedelverzekering all risk. In dat geval is niet alleen de inboedel verzekerd tegen genoemde zaken, maar ben je ook verzekerd tegen kleine ongelukjes of schade door vallen of stoten gedekt. In deze verzekering wordt ook vaak een garantie ingebouwd tegen onderverzekering, Bij een dergelijke verzekering is vaak geen eigen risico. Als je kiest voor de optie met buitenshuisdekking, dan kies je voor de meest complete dekking. Ook schade buiten de woning is dan verzekerd, vaak geldt dan een dekking voor heel het land. Daarnaast kun jij je ook aanvullend laten verzekeren. Dit kan bijvoorbeeld prima via de opstalverzekering, kostbaarhedenverzekering, rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Voordat je een dergelijke verzekering afsluit kun je stellen dat het handig is om te beginnen met inboedelverzekeringen vergelijken!

Veel breder dan alleen een verzekering bij brand

Veel mensen denken bij de inboedelverzekering meteen aan brand maar de verzekering is veel breder. Zoals gesteld is de verzekering complex. Officieel wordt onder de inboedel verstaan de spullen in het huis die niet vastgenageld zijn aan het huis.Voorbeeld is een kledingkast. Aan de andere kant behoort een inbouwkast dus niet tot de inboedel.

Ook dure verzamelingen en waardevolle bezittingen behoren bij de verzekering

Dure verzamelingen en de waardevolle bezittingen die je hebt behoren eveneens tot de inboedelverzekering. Check wel de polisvoorwaarden, want voor kunst en sieraden bijvoorbeeld kunnen maximaal uit te keren bedragen gelden. In ons voorbeeld gaan we uit van drie verschillende inboedelverzekeringen, navraag leert dat de meeste verzekeraars uitgaan van twee verzekeringen: de extra uitgebreide verzekering en de allrisk inboedelverzekering. Daarvoor had je ook nog de inboedelverzekering tegen alleen brand. Nu geldt dat je met de meest uitgebreide verzekering dekking hebt tegen brandschade, schade door inbraak en diefstal, stormschade, waterschade schade door ontploffing en bliksemschade.

Allrisk inboedelverzekering de ruimste dekking

Met een allrisk inboedelverzekering heb je de ruimste dekking. Je kunt dan zeggen dat alle van buiten komend onheil verzekerd is. Dat wat niet meegerekend wordt staat in de polisvoorwaarden vermeldt. Laat je zelf dingen vallen, dan geldt vaak wel de allriskverzekering al geldt dan vaak weer een eigen risico. Waarom? Om te voorkomen dat ze ook aan de slag moeten met de kleinere schades en de kleine bedragen. Voor verzekeraars is dat te duur. Ze zijn dan veel te lang bezig en maken hoge kosten voor dergelijke geringe schades.

Je kunt je alleen verzekeren tegen onzekere gebeurtenissen

Uiteraard kun je je alleen verzekeren tegen onzekere gebeurtenissen. Schades door opzet worden uiteraard niet vergoed. Dat geldt ook voor schade door achterstallig onderhoud aan de woning. Wat niet meetelt zijn schadeoorzaken die eventueel een te hoge schadelast kunnen veroorzaken. Neem bijvoorbeeld iets als een aardbeving of een overstroming. Verzekeraars mogen zelf bepalen wat ze wel of niet verzekeren. In grote lijnen verschillen de dekkingen vaak niet van elkaar, de details kunnen als je schade hebt echter wel een groot verschil maken. Het is daarom erg belangrijk om niet zomaar een verzekering af te sluiten. Dat is een kwestie van inlezen en je op de juiste wijze laten informeren. Je vindt online ook tal van vergelijkingssites, die snel alle verzekeringen in beeld kunnen brengen en vaak die met de laagste prijs bovenaan de lijst plaatsen. Check wel altijd de polisvoorwaarden voor je een inboedelverzekering afsluit of voor je de overstap maakt naar een andere verzekeraar. Want de polisvoorwaarden zijn vaak bepalend. Daarnaast zijn veel mensen op zoek naar de goedkoopste inboedelverzekering.